Hjem

Grundejerforeningen Skovkrogen


Plads til naboer i alle aldre

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmerns

nuværende og fremtidige interesser af enhver art i forbindelse med foreningens områder.

Referatet af ordinær generalforsamling 2020 forventes lagt under fanen medlems-informationon - referater, senest 15. april 2020.


Ordinær generalforsamling 202108-03-2020: Næste ordinære generalforsamling er torsdag den 4. marts 2021 fra kl. 19.00


Generalforamlingen afholdes i Beboerhuset Fuglebakken 59.


Indkaldelse m.m. udsendes senere.

Forslag som skal behandles på generalformsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, det vil sige torsdag den 19. februar 2021 kl. 18.00.


Forslag kan sendes til grundejerforeningens E-mail adresse GFSKOVKROGEN@GMAIL.COM


Læs mere her

Nyt - Nyt.

Fra uge 15 begynder byggemodningen af de nye grunde mod vest.
Der vil blive gravet i vores støjvolde ud mod Fuglsang alle. Bestyrelsen
har givet tilladelse hertil, så vand og el kan føres frem