Generalforsamling

Generalforsamling


Der indkaldes herved til generalforsamling
i grundejerforeningen Skovkrogen

 

 

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.00

Beboerhuset, Fuglebakken 59

 

 

 

Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
 4. Rettidigt indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og ændring af kontingent
 6. Valg medlemmer til bestyrelsen 
 7. Valg af suppleant.
  1. Valg af revisor.
  2. Valg af revisorsuppleant.
  3. Eventuelt

  Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning

   

   

  Vær opmærksom på at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. februar 2023.

   

  Eventuelle indkommende forslag vil være at læse på grundejerforeningens hjemmeside www.gfskovkrogen.dk

   

     Du bedes selv medbringe materialet til generalforsamlingen.

   

  Vi glæder os til at se Jer alle sammen den 16. marts 2023.


  Indkomne forslag :  Hej Grundejerforening

   

  Jeg har et forslag ang. at nedlægge bålpladsen da den ikke bliver brugt og i stedet oprette en boldbane på 30 x 40 meter med to fodboldmål. samt 2 stk. bore-bænkesæt hvor man kan sidde og nyde naturen. En boldbane på den størrelse vil kunne benyttes til mange formål udover fodbold, bla. rundbold, kongespil mm. Vi mangler et sted hvor man kan lave nogle udendørs aktiviteter.

   

  https://www.coolshop.dk/produkt/my-hood-champion-fodboldmaal-240-x-160-cm/AK7WJ2/

   

  https://www.lomax.dk/moebler/havemoebler/bord-baenkesaet/plus-basic-bord-baenkesaet-med-ryglaen-sort-8594107/ 

   

  Venlig Hilsen

   

  Lars Dixon

  Skovkrogen 6

  Hej gode bestyrelse

  Jeg vil gerne foreslå, at græsset får lov at gro mod grusvejen med undtagelse af 1 meter langs hækkene, som øvrige arealer i grundejerforeningen.

  Arealet bliver ikke brugt, der kan spares på omkostninger til klipning og naturen får en håndsrækning.

  Venlig hilsen

  Mikkel Poulsen | Skovkrogen 32, DK-7000 Fredericia   Forslag til Generalforsamlingen d. 16.marts 2023

  Siden det nye kvarter ved fuglesang alle er blevet bygget, har beboerne ved den grønne græs kile mellem nr. 32,36-38,42 oplevet en del og stigende problemer med gående og cyklister. Stykket bruges som gennemgående cykelsti og gående er grænseløs for at se hvad der foregår på matriklerne langs med stykket.

  Bestyrelsen har forsøgt at sætte trådhegn og skilte op, uden held. Trådhegnet blev fjernet.

  Bestyrelsen vil foreslå, der laves en løsning, hvor der lukkes ved stamvejen med hæk eller lign.

  Vi vil gerne have en dialog og beslutning om en god og brugbar løsning.

   


   
  Mangler der oplysninger?


  Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


  gfskovkrogen@gmail.com