Generalforsamling

Grundejerforeningen Skovkrogen

Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com

Næste ordinære generalforsamling er  torsdag den 5. marts 2020 kl 19.00

 


Generalforamlingen afholdes i Beboerhuset Fuglebakken 59.


Indkaldelse m.m. udsendes senere.


 

Forslag skal indsendes inden den 20. februar 2020

Forslag som skal behandles på generalformsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, det vil sige torsdag den 20. februar 2020 kl. 18.00. Forslag kan sendes til grundejerforeningens E-mail adresse GFSKOVKROGEN@GMAIL.COM.


Generalforsamling

Nyt - Nyt.

Fra uge 15 begynder byggemodningen af de nye grunde mod vest.
Der vil blive gravet i vores støjvolde ud mod Fuglsang alle. Bestyrelsen
har givet tilladelse hertil, så vand og el kan føres frem