Generalforsamling

Generalforsamling


Der indkaldes herved til generalforsamling
i grundejerforeningen Skovkrogen

 

 

Onsdag den 21. april 2022 kl. 19.00

Beboerhuset, Fuglebakken 59

 

 

 

Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
 4. Rettidigt indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og ændring af kontingent
 6. Valg medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
  1. Åge Urskov – modtager genvalg.
  2. Bente Hedemann – modtager genvalg.
  3. Valg af suppleant.
 7. Valg af revisor – Mark Holm – modtager genvalg.
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning

 

 

Vær opmærksom på at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. februar 2022.

 

Eventuelle indkommende forslag vil være at læse på grundejerforeningens hjemmeside www.gfskovkrogen.dk

 

 

Bilag:

Grundejerforeningen Skovkrogens årsrapport for 2021.

Budget for 2022.

Du bedes selv medbringe materialet til generalforsamlingen.

 

Vi glæder os til at se Jer alle sammen.

Fredericia den 9. februar 2022.

 
Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com