Bålplads

Grundejerforeningen Skovkrogen

Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com

Alle er meget velkomne til at benytte vores fine bålplads.


Du skal når du bruger bålpladsen, sørge for at:


 

  • Sikre dig der ikke er et generelt afbrænd-ingsforbud i Fredericia Kommune
  • Se eventuelt på www.fredericiakommune.dk
  • Selv skaffe brænde til bålpladsen
  • Sørge for at holde selve bålet inden for      stenene
  • Ikke forlade bålpladsen når der er åbent ild derpå
  • Efterlade bålpladsen og området omkring denne, opryddet


Bålpladsen er klar til brug

Nyt - Nyt.

Fra uge 15 begynder byggemodningen af de nye grunde mod vest.
Der vil blive gravet i vores støjvolde ud mod Fuglsang alle. Bestyrelsen
har givet tilladelse hertil, så vand og el kan føres frem