Kontingent

Grundejerforeningen Skovkrogen

Kontingent

Kontingent for 2020 er fastsat af generalforsamlingen til 1.000,- kr. pr. parcel.


Ejere af Skovkrogen 95 til og med 123 (KUBEN 1. etape) betaler yderligere 300 kr. til en vejfond, som er oprettet for disse parceller, i alt 1.300,- kr.

 


Beløbet forfalder til betaling pr. den 1. maj 2020 og skal indbetales til Grundejerforeningens konto i Sydbank, registreringsnummer 7051, kontonummer 0001010830.

 


I feltet ”Meddelelse til modtager” bedes udfyldt således:


Nr. XY kontingent 2020, hvor XY erstattes af dit husnummer.


Nyt - Nyt.

Søndag den 26. april 2020, kl. 10, vil vi gerne invitere til et lille "så-arrangement". Her håber vi at I - med behørig afstand - vil hjælpe med at få tilsået vore nye faunabælter - de områder der fornylig blev fræset. Medbring venligst selv en 10 L spand.

Mvh Bestyrelsen


Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com