Kontingent

Grundejerforeningen Skovkrogen

Kontingent

Kontingent for 2020 er fastsat af generalforsamlingen til 1.000,- kr. pr. parcel.


Ejere af Skovkrogen 95 til og med 123 (KUBEN 1. etape) betaler yderligere 300 kr. til en vejfond, som er oprettet for disse parceller, i alt 1.300,- kr.

 


Beløbet forfalder til betaling pr. den 1. maj 2020 og skal indbetales til Grundejerforeningens konto i Sydbank, registreringsnummer 7051, kontonummer 0001010830.

 


I feltet ”Meddelelse til modtager” bedes udfyldt således:


Nr. XY kontingent 2020, hvor XY erstattes af dit husnummer.


Nyt....

Indenfor de næste 2 uger vil Fredericia

fjernvarme begynde at grave langs støj-volden, for at tilslutte den nye bebyggelse til fjernvarmenettet.


Mvh

Bestyrelsen

9. november 2020

Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com