Medlemsinformation

Grundejerforeningen Skovkrogen

Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com

På denne samt de tilhørende undersider, håber vi at du finder de informationer, du har bruge for som medlem af vores forening.


Du finder bl.a. informationer om


  • Kontingent
  • Vedtægter
  • Trafikinformation
  • Referater
  • Ordensreglement
  • Fællesarealer
  • Generalforsamling


Information til foreningens medlemmer

Nyt - Nyt.

Fra uge 15 begynder byggemodningen af de nye grunde mod vest.
Der vil blive gravet i vores støjvolde ud mod Fuglsang alle. Bestyrelsen
har givet tilladelse hertil, så vand og el kan føres frem