Kontingent

Grundejerforeningen Skovkrogen

Kontingent

Kontingent for 2019 er fastsat af generalforsamlingen til 1.000,- kr. pr. parcel.


Ejere af Skovkrogen 95 til og med 123 (KUBEN 1. etape) betaler yderligere 300 kr. til en vejfond, som er oprettet for disse parceller, i alt 1.300,- kr.

 


Beløbet forfalder til betaling pr. den 15. april 2019 og skal indbetales til Grundejerforeningens konto i Sydbank, registreringsnummer 7051, kontonummer 0001010830.

 


I feltet ”Meddelelse til modtager” bedes udfyldt således:


Nr. XY kontingent 2019, hvor XY erstattes af dit husnummer.


Mangler der oplysninger?


Hvis du mangler oplysninger på hjemmesiden, så er du meget velkommen til at skrive til os på denne mail


gfskovkrogen@gmail.com